Ann-Sofie Bäckman 2018-05-05T21:18:18+00:00

Puheterapeutti Ann-Sofie Bäckman

Puheterapeutti FM, tietojenkäsittely FM

Asiakasryhmät pääasiassa lapset ja nuoret

Yhteystiedot

Puheterapia Adductor
0400 524514
ann-sofie.backman@adductor.fi

Osaaminen

Työkokemus

Vuosina 2012-2017 toimin Turun kaupungin palveluksessa, jossa työhöni kuului lasten ja nuorten tutkiminen ja kuntoutus. Itsenäisenä ammatinharjoittajana olen työskennellyt syksystä 2017 lähtien.

Työkokemuksen ja koulutuksen kautta hankittu erikoisosaaminen

Minulla on työkokemusta eniten lasten kommunikaation, puheen ja kielen kehityksen arvioinnista ja kuntouttamisesta, lähiyhteisön ohjaamisesta sekä moniammatillisessa työryhmässä työskentelystä. Pidän yllä ammattitaitoani käymällä erilaisissa täydennyskoulutuksissa (mm. Oral Placement Therapy, lasten äänteellinen kuntoutus, monikielisyys) sekä säännöllisesti työnohjauksessa.

Kielitaito

Ruotsi, suomi, englanti (saksa, ranska alkeet)

Terapiakielinä ruotsi ja suomi