Disa Sjögren 2018-05-05T21:18:18+00:00

Puheterapeutti Disa Sjögren

Disa Sjögren, puheterapeutti FM

Asiakasryhmät lapset ja nuoret. Änkytyksen osalta edellisten lisäksi myös aikuiset.

Yhteystiedot

Puheensolina
Puhelin: 045 7877 8585
Sähköposti: puheensolina@outlook.com

Osaaminen

Työkokemus

Olen työskennellyt vuodesta 2013 vuoteen 2017 kunnallisella puolella, jolloin olen saanut monipuolisesti kokemusta lasten ja nuorten puheterapeuttisesta arvioinnista ja kuntoutuksesta sekä moniammatillisesta yhteistyöstä. Vuodesta 2017 eteenpäin olen ollut itsenäisenä ammatinharjoittajana.

Työkokemuksen ja koulutuksen kautta hankittu erityisosaaminen

Minulla on työkokemusta niin alle kouluikäisten kuin kouluikäistenkin lasten kommunikaation, puheen ja kielen kehityksen arvioinnista ja kuntoutuksesta sekä lähiympäristön ohjauksesta. Työskennellessäni kunnallisella puolella toimin osittain kahdessa eri erityiskoulussa, jolloin sain kokemusta varsinkin kielellisen erityisvaikeuden arvioinnista ja kuntoutuksesta kouluikäisillä lapsilla sekä monikielisyydestä. Pääasiallinen asiakasryhmäni on lapset ja nuoret, mutta änkytyksen osalta voin hoitaa myös aikuisia asiakkaita. Pidän yllä ja edistän ammattitaitoani monipuolisella ja säännöllisellä täydennyskouluttautumisella. Täydennyskoulutuksien myötä olen syventänyt tietämystäni esimerkiksi änkytyksen hoidosta (Lidcombe-menetelmä) sekä lasten puheen tuoton häiriöiden kuntoutuksesta (Oral Placement Therapy taso II ja apraksia).

Lisäksi olen toiminut Puheterapeuttiliiton paikallisosaston johtokunnan jäsenenä sekä opiskeluaikana että vuodesta 2016. Vuonna 2017 toimin puheenjohtajana.

Kielitaito

Suomi, englanti (kiitettävä), saksa (kohtalainen), ruotsi (kohtalainen). Terapiakielenä suomi.