Disa Sjögren 2020-08-28T15:07:21+00:00

Puheterapeutti Disa Sjögren

Disa Sjögren, puheterapeutti FM

Asiakasryhmät lapset ja nuoret. Änkytyksen osalta edellisten lisäksi myös aikuiset.

Yhteystiedot

Puheensolina
Puhelin: 045 7877 8585
Sähköposti: puheensolina@outlook.com

Työkokemus ja erityisosaaminen

Työkokemus

Olen työskennellyt vuodesta 2013 vuoteen 2017 kunnallisella puolella, jolloin olen saanut monipuolisesti kokemusta lasten ja nuorten puheterapeuttisesta arvioinnista ja kuntoutuksesta sekä moniammatillisesta yhteistyöstä. Vuodesta 2017 eteenpäin olen ollut itsenäisenä ammatinharjoittajana.

Erityisosaaminen

Minulla on työkokemusta niin alle kouluikäisten kuin kouluikäistenkin lasten kommunikaation, puheen ja kielen kehityksen arvioinnista ja kuntoutuksesta sekä lähiympäristön ohjauksesta. Työskennellessäni kunnallisella puolella toimin osittain kahdessa eri erityiskoulussa, jolloin sain kokemusta varsinkin kielellisen erityisvaikeuden arvioinnista ja kuntoutuksesta kouluikäisillä lapsilla sekä monikielisyydestä. Pääasiallinen asiakasryhmäni on lapset ja nuoret, mutta änkytyksen osalta voin hoitaa myös aikuisia asiakkaita. Pidän yllä ja edistän ammattitaitoani monipuolisella ja säännöllisellä täydennyskouluttautumisella. Täydennyskoulutuksien myötä olen syventänyt tietämystäni esimerkiksi änkytyksen hoidosta (Lidcombe-menetelmä) sekä lasten puheen tuoton häiriöiden kuntoutuksesta (Oral Placement Therapy taso II ja apraksia). Lisäksi olen käynyt voimavarakeskeisen perhe- ja verkostotyön koulutuksen.

Olen toiminut aktiivisesti Puheterapeuttiliiton paikallisosastossa ja nyt toimin Puheterapeuttiliiton hallituksen varajäsenenä.

Kielitaito

Suomi, englanti (kiitettävä), saksa (kohtalainen), ruotsi (kohtalainen). Terapiakielenä suomi.