Hanna Hokkanen 2018-05-05T21:18:18+00:00

Puheterapeutti Hanna Hokkanen

Hanna Hokkanen, puheterapeutti FM, HuK (suomen kieli)

Asiakasryhmät lapset, nuoret ja aikuiset

Yhteystiedot

Puheterapia Sanasointu Oy
044 988 7240
hanna.hokkanen@puheterapeutti.fi

Osaaminen

Työkokemus

Olen valmistunut puheterapeutiksi Helsingin yliopistosta vuonna 2002. Tätä ennen opiskelin suomen kieltä ja kotimaista kirjallisuutta Turun yliopistossa. Olen tehnyt useita vuosia terveyskeskuspuheterapeutin työtä Maskussa ja Naantalissa (2002-2014). Aloitin sivutoimisena ammatinharjoittajana vuonna 2007 ja siirryin päätoimiseksi itsenäiseksi ammatinharjoittajaksi vuonna 2015.

Työkokemuksen ja koulutuksen kautta hankittu erikoisosaaminen

Olen keskittynyt työssäni lasten vaikeisiin kommunikaation, puheen ja kielen kehityksen ongelmiin. Minulla on laaja ja monipuolinen työkokemus eri häiriöryhmien arvioinnista ja kuntouttamisesta sekä lasta lähellä olevien ihmisten ohjaamisesta. Eniten erityisosaamista minulla on kielen kehityksen erityisvaikeudesta, dyspraksiasta, äännevirheistä, änkytyksestä ja puhetta tukevien/korvaavien kommunikaatiomenetelmien käytöstä. Olen työskennellyt myös näkö- ja kuulovammaisuuden, kehitysvammaisuuden, autismin kirjon, huuli-suulakihalkioiden ja valikoivan puhumattomuuden aiheuttamien kommunikaatiovaikeuksien parissa.

Ammattiosaamisen ja palvelun korkealaatuisuuden ylläpitämiseksi käyn säännöllisesti perusopintoja täydentävissä koulutuksissa. Käytän työssäni tarpeen mukaan erilaisia menetelmiä, kuten suun motoriikkaa ja puhemotoriikkaa kuntouttavia OPT- ja Prompt-menetelmiä. Olen syventänyt osaamistani käymällä vuorovaikutuskoulutuksia (mm. Care Index-menetelmä ja voimauttavan vuorovaikutuksen toimintamalli) ja perehtymällä erityisherkkyyteen ja puheterapeuttiseen leikkiin. Kouluttautumisen lisäksi pidän yllä hyvää työkykyä käymällä säännöllisesti työnohjauksessa, joka tukee terapeuttista työotetta. Vastaanottokäyntien lisäksi teen koti-, päiväkoti- ja koulukäyntejä Turussa ja sen lähikunnissa.

Olen toiminut Puheterapeuttiliiton Varsinais-Suomen ja Ahvenanmaan paikallisosaston johtokunnan jäsenenä vuosina 2003-2008.

Kielitaito

Suomi, englanti ja ruotsi. Terapiakielenä käytän suomea.