Hanna Leena Hokkanen 2020-08-28T15:12:37+00:00

Puheterapeutti Hanna Leena Hokkanen

Hanna Leena Hokkanen, puheterapeutti FM, HuK (suomen kieli)

Asiakasryhmät lapset, nuoret ja aikuiset

Yhteystiedot

Puheterapia Sanasointu Oy
Puhelin: 044 988 7240
Sähköposti: hanna.sanasointu@gmail.com

Työkokemus ja erityisosaaminen

Työkokemus

Olen valmistunut puheterapeutiksi Helsingin yliopistosta vuonna 2002. Olen tehnyt useita vuosia terveyskeskuspuheterapeutin työtä Maskussa ja Naantalissa (2002-2014). Aloitin sivutoimisena ammatinharjoittajana vuonna 2007 ja siirryin päätoimiseksi itsenäiseksi ammatinharjoittajaksi vuonna 2015.

Erityisosaaminen

Olen keskittynyt työssäni lasten vaikeisiin kommunikaation, puheen ja kielen kehityksen ongelmiin. Minulla on laaja ja monipuolinen työkokemus eri häiriöryhmien arvioinnista ja kuntouttamisesta sekä lasta lähellä olevien ihmisten ohjaamisesta. Eniten erityisosaamista minulla on kehityksellisestä kielihäiriöstä, dyspraksiasta, äännevirheistä, autismin kirjosta, valikoivasta puhumattomuudesta sekä puhetta tukevien ja korvaavien kommunikaatiomenetelmien käytöstä. Olen työskennellyt myös näkö- ja kuulovammaisuuden, kehitysvammaisuuden, änkytyksen sekä huuli-suulakihalkioidenaiheuttamien kommunikaatiovaikeuksien parissa.

Ammattiosaamisen ja palvelun korkealaatuisuuden ylläpitämiseksi käyn säännöllisesti perusopintoja täydentävissä koulutuksissa. Käytän työssäni tarpeen mukaan erilaisia menetelmiä (kuten OPT, Prompt, DTTC, PRT, PECS). Olen kouluttautunut manuaaliseksi puheterapeutiksi VoiceWell® -hoitomenetelmän mukaisesti. Lisäksi olen syventänyt osaamistani käymällä vuorovaikutuskoulutuksia (mm. Care Index-menetelmä ja voimauttavan vuorovaikutuksen toimintamalli) ja perehtymällä erityisherkkyyteen ja puheterapeuttiseen leikkiin. Kouluttautumisen lisäksi pidän yllä hyvää työkykyä käymällä säännöllisesti työnohjauksessa, joka tukee terapeuttista työotetta. Vastaanottokäyntien lisäksi teen koti-, päiväkoti- ja koulukäyntejä Turussa ja sen lähikunnissa.

Kielitaito

Suomi, englanti ja ruotsi. Terapiakielenä käytän suomea.