Hanna Lehtinen 2020-08-28T15:10:32+00:00

Puheterapeutti Hanna Lehtinen

Hanna Lehtinen, puheterapeutti FM

Asiakasryhmät lapset ja nuoret

Yhteystiedot

Puheterapiapalvelut Hanna Lehtinen
Puhelin: 040 5509815
Sähköposti: putehannalehtinen@gmail.com

Työkokemus ja erityisosaaminen

Työkokemus

Minulla on pitkä kokemus moniammatillisesta työskentelystä sekä puheterapeuttisesta arvioinnista ja kuntoutuksesta erityisesti lasten osalta. Olen työskennellyt pitkään kunnallisella puolella päivähoidon puheterapeuttina sekä perusterveydenhuollossa kolmella paikkakunnalla Varsinais-Suomessa. Olen tehnyt myös pitkäaikaisia sijaisuuksia keskussairaalan eri klinikoilla (foniatria, neurologia, lastenneurologia). Itsenäisenä ammatinharjoittajana olen toiminut vuodesta 2012.

Erityisosaaminen

Olen työskennellyt monenlaisten kommunikaation, puheen ja kielen kehityksen pulmien parissa yhdessä perheiden ja lähiyhteisöjen kanssa. Ammattitaitoani lisään ja ylläpidän säännöllisellä täydennyskouluttautumisella. Olen muun muassa perehtynyt suun aluetta ja puhemotoriikkaa kuntouttaviin OPT- ja PROMPT-menetelmiin, kosketusvihjemenetelmään, apusanamenetelmään sekä äänteellisen kuntoutuksen osa-alueisiin. Minulla on runsaasti kuntoutuskokemusta kielellisestä erityisvaikeudesta sekä erilaisista puheen ja kielen vaikeuksista liitännäispulmina osana muita diagnooseja tai oireyhtymiä.

Kun lapsi ei tule puheella ymmärretyksi, tarvitaan puhetta tukevia ja korvaavia keinoja (AAC-menetelmät). Käytän työssäni tarpeen mukaan tukiviittomia, kuvakommunikaatiokansioita, toimintatauluja, iPadin ohjelmia tai esim. nopeaa piirroskuvakommunikointia. Olen kouluttautunut myös muun muassa sensorisen integraation (aistitiedon käsittelyn) tietämyksen hyödyntämiseen puheterapiassa.

Kielitaito

Suomi, englanti. Terapiakielenä suomi.