Katja Karppimaa 2018-05-05T21:18:19+00:00

Puheterapeutti Katja Karppimaa

Katja Karppimaa, puheterapeutti FM

Asiakasryhmät lapset, nuoret ja aikuiset

Yhteystiedot

Tmi Puheterapeutti Katja Karppimaa
040 5957285
katja.karppimaa@gmail.com

Osaaminen

Työkokemus

Opiskelin puheterapeutiksi Oulun yliopistossa, josta valmistuin vuonna 2012. Valmistumiseni jälkeen työskentelin moniammattisessa tiimissä terveyskeskuspuheterapeuttina vuosina 2012–2015. Vuoden 2014 syksystä alkaen toimin osa-aikaisesti ammatinharjoittajana ja vuoden 2015 alusta alkaen täysipäiväisesti itsenäisenä ammatinharjoittajana.

Työkokemuksen ja koulutuksen kautta hankittu erikoisosaaminen

Kunnallisella puolella sain monipuolisesti kokemusta moniammatillisessa työryhmässä työskentelystä. Olen tehnyt töitä lasten ja nuorten kommunikaation ja vuorovaikutuksen sekä puheen ja kielen kehityksen arvioinnin ja kuntoutuksen parissa. Olen työskennellyt myös aikuisneurologisten asiakkaiden kanssa. Lisäksi minulla on kokemusta lähiyhteisön ohjaamisesta.

Ammattitaitoani ylläpidän ja edistän säännöllisellä ja monipuolisella täydennyskouluttautumisella. Minulla on runsaasti kokemusta erilaisista puheen, kielen ja kommunikoinnin häiriöiden kuntoutuksesta. Olen kouluttautunut ja perehtynyt erityisesti dyspraksian ja syömisen kuntoutukseen (Oral Placement therapy, OPT taso 2 sekä apraksia ja PROMPT, sensoriset pulmat syömisessä), puhetta tukevien ja korvaavien keinojen käyttöön ja niiden ohjaamiseen (mm. tukiviittomat, toimintataulut, AAC-kansiot esim. Roihu, iPadin kommunikointiohjelmat kuten TAIKE, GoTalkNow, Chatable, Grid) sekä autismin kirjon kuntoutukseen (mm. Pivotal Response Training, PRT). Minulla on koulutuksia lisäksi mm. selektiivisestä mutismista ja puheen sujuvuuden häiriöistä.

Olen toiminut Puheterapeuttiliiton Varsinais-Suomen paikallisosaston johtokunnan jäsenenä vuosina 2013-2015.

Kielitaito

Suomi, englanti. Terapiakielenä suomi.