Katja Karppimaa 2020-08-28T15:06:27+00:00

Puheterapeutti Katja Karppimaa

Katja Karppimaa, puheterapeutti FM

Asiakasryhmät lapset, nuoret ja aikuiset

Yhteystiedot

Puheterapeutti Katja Karppimaa
Puhelin: 040 5957285
Sähköposti: katja.karppimaa@gmail.com

Työkokemus ja erityisosaaminen

Työkokemus

Matkani puheterapeutiksi alkoi Oulun yliopistosta, josta valmistuin vuonna 2012. Valmistumiseni jälkeen palasin takaisin synnyinseuduilleni Turkuun ja aloitin työni moniammatillisessa tiimissä terveyskeskuspuheterapeuttina, jossa työskentelin vuosina 2012–2015. Vuoden 2014 syksystä alkaen toimin osa-aikaisesti ammatinharjoittajana. Päätin uskaltaa koettaa täyspäiväistä yrittäjyyttä ja vuoden 2015 alusta alkaen olenkin toiminut täysipäiväisesti itsenäisenä ammatinharjoittajana.

Erityisosaaminen

Puheterapeuttina pidän erityisen tärkeänä asiakkaan ja asiakkaan lähipiirin kohtaamista. Pyrin huomioimaan terapiassa koko perheen. Avoin ja kuunteleva vuorovaikutus ovat minulle tärkeitä, jotta asiakkaani kokee tulleensa kuulluksi. Hyvä luottamus- ja vuorovaikutussuhde asiakkaan ja terapeutin välillä luo perustan koko terapiasuhteelle.

Moniammatillinen työskentely terapiatyössä on tärkeää ja siihen sain monipuolisesti kokemusta kunnallisella puolella työskennellessäni. Olen tehnyt töitä lasten ja nuorten kommunikaation ja vuorovaikutuksen sekä puheen ja kielen kehityksen arvioinnin ja kuntoutuksen parissa. Olen työskennellyt myös aikuisneurologisten asiakkaiden kanssa. Lähiyhteisön ohjaus kuuluu myös tiiviisti työni sisältöön.

Ammattitaitoani ylläpidän ja edistän säännöllisellä ja monipuolisella täydennyskouluttautumisella. Minulla on runsaasti kokemusta erilaisista puheen ja kielellisten häiriöiden sekä vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin ydintaitojen kuntoutuksesta. Olen kouluttautunut ja perehtynyt erityisesti puhemotoriikan ja syömisen kuntoutukseen.

Keskeisimpiä täydennyskoulutuksiani ovat:

  • Beckman Oral Motor Protocol
  • PROMPT (taso 2)
  • OPT – Oral Placement Therapy (taso 2)
  • Sensoriset pulmat syömisessä
  • AAC-koulutuskokonaisuus (mm. Roihu, iso AACi, GoTalkNow, Taike-taulusto, Chatable, Grid)
  • Tukiviittomat sekä viittomakielen perusteet
  • PRT – Pivotal Response Training
  • Puheen sujuvuuden häiriöt
  • Mutismi

Kielitaito

Suomi, englanti. Terapiakielenä suomi.