Leena Simpanen 2020-08-28T15:14:14+00:00

Puheterapeutti Leena Simpanen

Leena Simpanen, puheterapeutti FM, työnohjaaja

Asiakasryhmät lapset, nuoret ja aikuiset

Yhteystiedot

Tmi Puhenikkari
Puhelin: 040 738 5310
Sähköposti: puhenikkari@gmail.com

Koulutus

  • Puheterapeutti, FM
  • Perhetyön koulutus puheterapeuteille, Dialogic Oy (2013)
  • Työnohjaajakoulutus, Dialogic Oy (2013–2015)

Työkokemus ja erityisosaaminen

Työkokemus

Olen ollut puheterapeutin kesäloman sijaisena Tyks:n aikuisneurologisella osastolla vuonna 2007. Vuosina 2007–2014 toimin puheterapeuttina moniammatillisessa työyhteisössä kunnallisella sektorilla lasten, nuorten ja aikuisten puheterapeuttina. Vuonna 2013–2014 työskentelin Turun yliopistossa tuntiopettajana osa-aikaisesti (kliinisen asiakastyön ohjaus ja järjestelytehtävät, lasten kielihäiriökurssin ohjaus).
Vuoden 2013 syksystä alkaen toimin osa-aikaisesti ammatinharjoittajapuheterapeuttina ja vuoden 2014 syksystä alkaen täysipäiväisesti itsenäisenä ammatinharjoittajapuheterapeuttina.

Erityisosaaminen

Pidän yllä ja edistän ammattitaitoani säännöllisellä ja monipuolisella täydennyskouluttautumisella.
Minulla on koulutusta ja kokemusta erityisesti voimavarakeskeisestä ja dialogisesta työotteesta asiakkaiden ja asiakasperheiden parissa. Erityisesti minulla on kokemusta ja koulutusta kielellisen erityisvaikeuden, sensomotoristen vaikeuksien, dyspraksian ja syömis- ja nielemisvaikeuksien kentältä, lisäksi koulutus- ja kokemuspiiriini kuuluvat äänihäiriöiden, änkytyksen, hankittujen kielellisten häiriöiden (mm. afasia ja dysartria), autismin kirjon, lukemis- ja kirjoittamisvaikeuksien, sananlöytämisvaikeuksien ja erilaisten äännevirheiden arviointi ja kuntoutus.
Olen toiminut Puheterapeuttiliiton Varsinais-Suomen ja Ahvenanmaan paikallisosaston johtokunnan jäsenenä vuosina 2009-2016, joista vuosina 2013–2014 toimin puheenjohtajana.

Kielitaito

Suomi, englanti.