Maria Rantanen 2018-05-05T21:18:18+00:00

Puheterapeutti Maria Rantanen

Maria Rantanen, puheterapeutti FM

Asiakasryhmät lapset ja nuoret

Yhteystiedot

Puhelin: 041 514 5554
Sähköposti: maria.rantanen234@gmail.com

Osaaminen

Koulutus

Puheterapeutti, FM, Turun yliopisto 2011

Työkokemus

Olen työskennellyt vuosina 2011–2017 julkisella sektorilla Turun kaupungin palveluksessa, jossa työtehtäviini kuului lasten ja nuorten puheterapeuttinen arviointi, kuntoutus sekä lähiympäristön ohjaus. Lisäksi minulla on kokemusta työskentelystä osana moniammatillista lastenneurologista kuntoutustyöryhmää.
Vuodesta 2014 lähtien olen toiminut sivutoimisena yksityisenä ammatinharjoittajana ja syksystä 2017 lähtien täysipäiväisenä yksityisenä ammatinharjoittajana.

Työkokemuksen ja koulutuksen kautta hankittu erityisosaaminen

Ylläpidän ja edistän ammattitaitoani säännöllisellä täydennyskoulutuksella sekä työnohjauksella. Olen perehtynyt erityisesti kielellisen erityisvaikeuden kuntoutukseen, monikielisyyteen, puheen tuoton häiriöihin sekä puhetta tukeviin ja korvaaviin kommunikointikeinoihin. Annan mielelläni ohjantaa yksittäisiin äännevirheisiin.

Täydennyskoulutukset: Oral Placement Therapy tasot I ja apraksia, Apusanamenetelmä, tukiviittomien perus- ja jatkokurssi, AACi-kansiot.