Puheterapia 2020-08-26T12:33:35+00:00

TIETOA PUHETERAPIASTA

Puheterapia on osa lääkinnällistä kuntoutusta, joka kuuluu sekä perusterveydenhuollon että erikoissairaanhoidon palveluihin. Puheterapeutti arvioi ja kuntouttaa sekä lapsia että aikuisia, joilla on vaikeuksia kommunikaatiossa ja vuorovaikutuksessa.

Puheterapiaan ohjautumisen syynä voi olla mm.

 • puheen viiveinen kehitys,
 • kehityksellinen kielihäiriö,
 • puhemotoriikan pulmat ja epäselvä puhe,
 • autismi,
 • kuulovamma,
 • kehitysvamma,
 • laaja-alainen kehityshäiriö,
 • äänihäiriöt,
 • änkytys,
 • lukemisen ja kirjoittamisen erityisvaikeus,
 • ongelmat syömisessä ja nielemisessä,
 • aivohalvauksen aiheuttama afasia tai dysartria.

Puheterapia perustuu kuntoutussuunnitelmaan, joka laaditaan perusterveydenhuollossa tai erikoissairaanhoidossa. Perusterveydenhuolto ostaa palveluita yksityiseltä ammatinharjoittajalta, jos se ei pysty tarjoamaan tarpeeseen nähden riittäviä palveluita. Kuntoutus voi tapahtua myös Kelan järjestämänä. Kelan rahoittamassa puheterapiassa noudatetaan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palvelukuvausta. Tarvittaessa kuntoutujille lisätietoja antaa Kela.

Puheterapeutti suunnittelee ja toteuttaa kuntoutuksen, ohjaa vanhempia, omaisia sekä lähiympäristöä, konsultoi ja arvioi sekä ohjaa tarvittaessa puhetta tukevien ja korvaavien kommunikointikeinojen käytössä. Puheterapia perustuu terapiasuunnitelmaan, joka laaditaan yhdessä puheterapeutin ja asiakkaan sekä lähiympäristön kanssa. Puheterapia toteutuu aina yksilöllisesti ja asiakkaan tarpeet huomioiden. Puheterapian tavoitteena on löytää kullekin asiakkaalle toimivia keinoja vuorovaikutukseen, jotka parantavat asiakkaan toiminta- ja kommunikointikykyä arjessa.