Tanja Pohjankoski 2019-04-29T18:33:41+00:00

Puheterapeutti Tanja Pohjankoski

Tanja Pohjankoski, puheterapeutti FM, Työnohjaaja

Asiakasryhmät lapset, nuoret ja aikuiset

Yhteystiedot

Puheterapeutti Tanja Pohjankoski
Puheterapia- ja työnohjauspalvelu Re:sonos Oy
0407272418
(jos en asiakastyöltä pääse vastaamaan, jätäthän ystävällisesti viestin tai soittopyynnön tekstiviestinä)

Osaaminen

Työkokemus
Olen valmistunut Helsingin yliopistosta vuonna 2007, jonka jälkeen työskentelin terveyskeskuksessa vuosina 2007-2017.  Aloitin sivutoimisena ammatinharjoittajana vuonna 2012 ja siirryin päätoimiseksi ammatinharjoittajaksi vuoden 2017 alusta.

Työkokemuksen ja koulutuksen kautta hankittu erikoisosaaminen

Eniten erityisosaamista minulla on lasten puheen, kielen ja kommunikaation kehityksen arvioinnista ja kuntoutuksesta sekä äänihäiriöiden kuntoutuksesta. Myofunktionaalisen terapian koulutukset ovat lisänneet kiinnostustani syventää osaamista erityisesti oraalimotoristen taitojen sekä tasapainoisen kasvojen alueen luuston kehityksen ja normaalin toiminnan kuntouttamiseen ja lisännyt ymmärrystä niiden merkityksestä koko ihmisen hyvinvointiin ja terveyteen liittyen. Näitä ovat mm. kielijänteen aiheuttamat rajoitukset rakenteiden normaalille kehitykselle ja toiminnalle, toimiva syöminen ja nieleminen ja nenähengityksen tukeminen optimaalisen unen ja terveyden kannalta. Voit ottaa yhteyttä minuun kaikissa puheen, kielen, kommunikaation ja vuorovaikutuksen pulmissa; jos en osaa auttaa tai vapaita aikoja ei ole, pyrin ohjaamaan sinut jollekin osaavista kollegoistani.

Ammattitaidosta huolehdin säännöllisellä ja monipuolisella täydennyskouluttautumisella.  Viimeisimpiä käymiäni menetelmäkoulutuksia puheen motoriseen ohjailuun, oraalimotoriikan ja syömisen toimintaan, rakenteisiin (kuten kielijänne) ja sensomotoriikkaan liittyen ovat Myofunktionaalisen terapian koulutus (AOMT 4 pv, Orofacial Myofunctional Therapy), Buteyko-hengitysohjaajakoulutus (3 pv),  Oral Placement Therapy -menetelmän koulutukset (tasot I, II ja apraksia) sekä Prompt-koulutus (Promt Institute). Lisäksi olen käynyt koulutuksia mm. kielelliseen erityisvaikeuteen, lukivaikeuksiin, puhetta tukeviin ja korvaaviin menetelmiin sekä äännevirheisiin liittyen.

Työnohjaajaksi olen kouluttautunut sosiaali- ja terveysalan lisäkoulutuksena voimavarakeskeisessä työnohjaajakoulutuksessa (60 op) vuonna 2014. Työnohjauksen tarkoituksena on vahvistaa henkilökohtaisia kykyjäsi kohdata ja ratkoa työhösi liittyviä tilanteita ja siten lisätä mm. motivoitumista, hyvinvointia ja työn laatua. Ohjaajan avulla pystyt tietoisesti asettautumaan tarkastelemaan omaa suhdettasi työhön ja työtapoihin. Se on luottamuksellinen, suunnitelmallinen ja tavoitteellinen prosessi.

Kielitaito
Suomi, englanti, ruotsi. Terapiakielenä suomi.