Liisa Vasseur 2020-08-28T15:09:05+00:00

Puheterapeutti Liisa Vasseur

Liisa Vasseur, Puheterapeutti FM

Lapset, nuoret ja aikuiset

Yhteystiedot

Puheterapia Liisa Vasseur
Puhelin: 045 2798452
Sähköposti: liisa.vasseur@gmail.com

Työkokemus ja erityisosaaminen

Työkokemus

Olen valmistunut puheterapeutiksi Helsingin yliopistosta logopedian koulutusohjelmasta. Vuosina 2005–2014 toimin Turun kaupungin ja TYKS:n palveluksessa lasten- ja aikuisneurologian tutkimuksen ja kuntoutuksen parissa. Työskentelin sekä poliklinikalla että sairaalassa. Aloitin työni yksityisenä puheterapeuttina vuonna 2015. Yksityisenä ammatinharjoittana olen tuottanut KELA:n vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta.

Erityisosaaminen

Minulla on paljon kokemusta terapiasta erilaisten ja eri-ikäisten asiakkaiden kanssa. Kohtaan asiakkaani yksilönä ja arvostaen. Terapia rakentuu pitkälti asiakkaan omien tavoitteiden mukaan. Tavoitteet suunnitellaan yhdessä keskustellen. Hyödynnän terapian suunnittelussa kaikkia asiakkaalla jo olevia vahvuuksia.

Puheterapeuttinen kuntoutus vaatii vahvaa yhteistyötä. Minulle on tärkeää, että asiakas ja läheiset saavat vaikuttaa terapiaan ja tulevat kuulluiksi. Tuen ja ohjaan perhettä koko kuntoutusprosessin ajan. Olen vahvasti mukana yhteistyössä myös kuntoutujan arkiympäristöjen kanssa. Terapiassa opitut asiat yleistyvät näin osaksi arkea.

Olen hyvin verkostoitunut. Työskentelen aktiivisessa puheterapeuttiyhteisössä. Pyrin tiiviiseen yhteistyöhön kaikkien asiakasta tutkivien ja kuntouttavien tahojen kanssa. Minulla on paljon kokemusta moniammatillisten työryhmien tutkivana puheterapeuttina. Olen erityisesti sairaalatyössä tehnyt hyvin tiivistä moniammatillista kuntoutusta.

Työkokemuksen ja koulutuksen kautta olen perehtynyt erityisesti seuraaviin puheterapian osa-alueisiin:

  • Lasten vaikea-asteiset kehitykselliset puheen, kielen ja kommunikoinnin häiriöt
  • Lasten kehityksellinen dyspraksia
  • Puhetta tukevat ja korvaavat kommunikointimenetelmät
  • Aikuisten neurologisperäiset puheen, kielen ja kommunikoinnin häiriöt
  • Etenevät neurologiset sairaudet
  • Apraksiat
  • Syömis- ja nielemishäiriöt
  • Neuropsykiatriset häiriöt

 Toistaiseksi en kuntouta yksittäisiä äännevirheitä.

Kielitaito

Sujuvat kielet: suomi, englanti, ranska ja italia

Muita kieliopintoja: saksa ja ruotsi.